Marka Donum Naturea powstała w 2011 r., na bazie doświadczeń z branży farmaceutycznej i kosmetycznej oraz zebranych informacji dotyczących potrzeb ludzkich w dziedzinie suplementacji.

Wyob­raźnia jest ważniej­sza od wie­dzy, po­nieważ wie­dza jest ograniczona.

Donum Nutrea